Opcje pola danych

Tabela przestawna umożliwia określenie dodatkowych opcji dla pól danych kolumny, wiersza i strony.

Sortuj wg

Wybierz pole danych, według którego chcesz sortować kolumny lub wiersze.

Rosnąco

Sortuje wartości od najniższej do najwyższej. Jeżeli wybrane pole jest polem, dla którego otwarto okno dialogowe, pozycje sortowane są według nazwy. Jeśli wybrano pole danych, elementy są sortowane według wartości wynikowej wybranego pola danych.

Malejąco

Sortuje wartości malejąco od wartości najwyższej do najniższej. Jeżeli wybrane pole jest polem, dla którego otwarto okno dialogowe, pozycje sortowane są według nazwy. Jeśli wybrano pole danych, elementy są sortowane według wartości wynikowej wybranego pola danych.

Ręcznie

Sortuje wartości alfabetycznie.

Pokaż opcje

Opcje wyświetlania można określić dla wszystkich pól wierszy z wyjątkiem ostatniego (najbardziej wewnętrznego).

Układ

Wybierz tryb układu pola w polu listy.

Pusta linia po każdym elemencie

Dodaje pusty wiersz po danych dla każdego elementu tabeli przestawnej.

Pokaż automatycznie

W przypadku sortowania według określonego pola wyświetla pierwsze lub ostatnie n elementów.

Pokaż

Włącza funkcję automatycznego wyświetlania.

elementy

Wprowadź maksymalną liczbę elementów, które chcesz automatycznie wyświetlić.

Od

Pokazuje górne lub dolne elementy w określonej kolejności sortowania.

Używane pole

Wybierz pole danych, według którego chcesz posortować dane.

Ukryj elementy

Wybierz elementy, które chcesz ukryć z obliczeń.

Hierarchia

Określa żądaną hierarchię. Tabela przestawna musi opierać się na zewnętrznym źródle danych zawierającym hierarchie danych.

note

Calc nie udostępnia wielu hierarchii dla jednego pola, dlatego ta opcja jest zwykle wyszarzona. Jeśli używasz rozszerzenia źródła danych tabeli przestawnej, rozszerzenie to może definiować wiele hierarchii dla niektórych pól, a wtedy opcja może stać się dostępna. Więcej szczegółów znajdziesz w dokumentacji dołączonej do tego rozszerzenia.


Prosimy o wsparcie!