Opcje

Wyświetla lub ukrywa dodatkowe opcje filtrowania.

Opcje

Uwzględnij wielkość liter

Powoduje, że rozróżniane są wielkie i małe litery.

Wyrażenie regularne

Pozwala korzystać z wyrażeń regularnych podczas definiowania filtru.

Jeśli pole wyboru Wyrażenie regularne jest zaznaczone, w porównaniach można korzystać także z operatorów RÓWNE (=) i RÓŻNE OD (<>). Dostępne są następujące funkcje: BD.ILE.REKORDÓW.A, BD.POLE, PODAJ.POZYCJĘ, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO.

Bez duplikatów

Wyklucza duplikaty wierszy na liście filtrowanych danych.

Zakres danych

Wyświetla w tabeli nazwę filtrowanego zakresu danych.

Prosimy o wsparcie!