Filtr

Określa opcje filtrowania danych.

Kryteria filtrowania

Istnieje możliwość zdefiniowania domyślnego filtru danych, na przykład nazw pól, za pomocą kombinacji argumentów w postaci wyrażeń logicznych.

Operator

Wybierz operator logiczny dla filtru.

Nazwa pola

Wybierz pole, którego chcesz użyć w filtrze. Jeśli nazwy pól nie są dostępne, wyświetlone zostaną etykiety kolumn.

Warunek

Wybierz operator, aby porównać pozycje Nazwa pola i Wartość.

Dostępne są następujące operatory:

Warunki:

=

równe

<

mniejsze niż

>

większe niż

<=

mniejsze lub równe

>=

większe niż lub równe

<>

różne od


Wartość

Wybierz wartość, którą chcesz porównać z wybranym polem.

Opcje

Wyświetla lub ukrywa dodatkowe opcje filtrowania.

Prosimy o wsparcie!