Filtr

Określa opcje filtrowania danych.

Kryteria filtrowania

Istnieje możliwość zdefiniowania domyślnego filtru danych, na przykład nazw pól, za pomocą kombinacji argumentów w postaci wyrażeń logicznych.

Operator

Select a logical operator for the filter.

Nazwa pola

Select the field that you want to use in the filter. If field names are not available, the column labels are listed.

Warunek

Select an operator to compare the Field name and Value entries.

Dostępne są następujące operatory:

Warunki:

=

równy

<

mniejsze niż

>

większy niż

<=

mniejsze lub równe

>=

większe niż lub równe

<>

nie równe


Value

Select the value that you want to compare to the selected field.

Opcje

Wyświetla lub ukrywa dodatkowe opcje filtrowania.

Please support us!