Tabela przestawna

Określa układ tabeli generowanej przez tabelę przestawną.

Aby wykonać tę operację...

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Current selection.

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Data source registered in LibreOffice, click OK to see Select Data Source dialog.


Tabela przestawna

Tabela przestawna wyświetla pola danych w postaci przycisków, które można przeciągać w celu zdefiniowania tabeli przestawnej.

Układ

To define the layout of a pivot table, drag and drop data field buttons onto the Filters, Row Fields, Column Fields and Data Fields areas. You can also use drag and drop to rearrange the data fields on a pivot table.

LibreOffice automatycznie dodaje opis przycisków przeciąganych w obszary Pola danych. Opis zawiera nazwę pola danych oraz formułę tworzącą dane.

Aby zmienić funkcję użytą przez pole danych, należy kliknąć dwukrotnie przycisk w obszarze Pola danych w celu wyświetlenia okna dialogowego Pole danych. W ten sam sposób można postąpić z przyciskami znajdującymi się w Obszarze wierszy lub Obszarze kolumn.

Więcej

Wyświetla lub ukrywa dodatkowe opcje definiowania tabeli przestawnej.

Wynik

Określa ustawienia wyświetlania wyników tabeli przestawnej.

Wybór od

Wybiera obszar zawierający dane dla bieżącej tabeli przestawnej.

Wyniki do

Określa obszar, w którym są wyświetlane wyniki tabeli przestawnej.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Icon shrink

Zmniejsz

Icon Expand

Expand

Ikona ostrzeżenia

Jeśli wybrany obszar danych zawiera już inne dane, tabela przestawna zastąpi je własnymi. Aby zapobiec utracie istniejących danych, należy pozwolić tabeli przestawnej automatycznie wybrać obszar wyświetlania wyników.


Ignoruj puste wiersze

Ignoruje puste pola w źródle danych.

Identyfikuj kategorie

Automatycznie przypisuje wiersze bez etykiet do kategorii wiersza znajdującego się powyżej.

Suma kolumn

Oblicza i wyświetla sumę końcową obliczeń kolumny.

Łącznie wierszy

Oblicza i wyświetla sumę końcową obliczeń wiersza.

Dodaj filtr

Dodaje do tabeli przestawnej przycisk Filtr w oparciu o dane arkusza.

Otwiera okno dialogowe Filtr.

Włącz schodzenie do szczegółów

Zaznaczenie tego pola i dwukrotne kliknięcie etykiety pozycji w tablicy spowoduje wyświetlenie lub ukrycie jej szczegółów. Odznaczenie tego pola i dwukrotne kliknięcie komórki tablicy spowoduje edycję jej zawartości.

Aby sprawdzić szczegóły wewnątrz tabeli przestawnej

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

W przypadku dwukrotnego kliknięcia pola przylegającego do innych pól na tym samym poziomie zostanie wyświetlone okno dialogowe Pokaż szczegół:

Pokaż szczegół

Wybierz pole, dla którego należy wyświetlić szczegóły.

Please support us!