Pivot Table - Select Source

Otwiera okno dialogowe umożliwiające wybór źródła danych dla tabeli przestawnej, a następnie utworzenie takiej tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Choose Insert - Pivot Table.


Zaznacz

Określa źródło danych dla tabeli przestawnej.

Bieżące zaznaczenie

Korzysta z wybranych komórek jako źródła danych dla tabeli przestawnej.

note

Kolumny danych w tabeli przestawnej korzystają z formatu liczb zdefiniowanego w pierwszym wierszu bieżącego zaznaczenia.


Źródło danych zarejestrowane w LibreOffice

Korzysta z tabeli lub kwerendy w bazie danych zarejestrowanej w LibreOffice jako źródło danych dla tabeli przestawnej.

Zewnętrzne źródło lub zewnętrzny interfejs

Otwiera okno dialogowe Zewnętrzne źródło, w którym można wybrać źródło danych OLAP dla tabeli przestawnej.

Okno dialogowe tabeli przestawnej

Please support us!