Tabela przestawna

Tabela przestawna zawiera podsumowanie dużej ilości danych. Układ tabeli przestawnej można zmienić w celu wyświetlenia innych podsumowań danych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Tabela przestawna.


Tabela przestawna

Utwórz

Otwiera okno dialogowe umożliwiające wybór źródła danych dla tabeli przestawnej, a następnie utworzenie takiej tabeli.

Odśwież

Aktualizuje tabelę przestawną.

Usuń

Usuwa zaznaczoną tabelę przestawną.

Okno dialogowe tabeli przestawnej

Prosimy o wsparcie!