Pokaż szczegóły (tabeli przestawnej)

Wstawia nowy arkusz niższego poziomu zawierający więcej informacji o bieżącej komórce tabeli przestawnej. W celu wstawienia arkusza niższego poziomu można także kliknąć dwukrotnie komórkę tabeli przestawnej. Nowy arkusz zawiera podzbiór wierszy pochodzący z pierwotnego źródła danych i stanowiący dane wynikowe wyświetlane w bieżącej komórce.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Grupa i konspekt - Pokaż szczegóły (dla niektórych tabel przestawnych).


Ikona notatki

Ukryte elementy nie są oszacowywane, ale ich wiersze są uwzględniane. Opcja Pokaż szczegóły jest dostępna tylko dla tabel przestawnych opartych na zakresach komórek lub danych z bazy danych.


Prosimy o wsparcie!