Usuń

Usuwa konspekt z zaznaczonego zakresu komórek.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Grupa i konspekt - Usuń konspekt.


Prosimy o wsparcie!