Autokonspekt

Jeśli zaznaczony zakres komórek zawiera formuły lub odwołania, LibreOffice automatycznie tworzy konspekt z zaznaczonego obszaru.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Group and Outline - AutoOutline.


Na przykład tabela:

Styczeń

Luty

Marzec

Pierwszy kwartał

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Drugi kwartał

100

120

130

350

100

100

200

400


Komórki dla pierwszego i drugiego kwartału zawierają formułę sumowania dla trzech komórek po swojej lewej stronie. Po włączeniu funkcji Autokonspekt tabela jest grupowana na dwa kwartały.

Aby usunąć konspekt, należy zaznaczyć tabelę, a następnie wybrać Dane - Konspekt - Usuń.

Please support us!