Rozgrupuj

Rozdziela zaznaczenie. W przypadku grupy zagnieżdżonej usuwane są wiersze lub kolumny dodane do grupy jako ostatnie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Grupuj i konspekt - Rozgrupuj.

+F12

Na pasku Narzędzia kliknij ikonę

Ikona

Rozgrupuj


Dezaktywuj dla

Wiersze

Usuwa zaznaczone wiersze z grupy.

Kolumny

Usuwa zaznaczone kolumny z grupy.

Prosimy o wsparcie!