Ukryj szczegóły

Ukrywa szczegóły zgrupowanego wiersza lub kolumny, w której umieszczono kursor. Aby ukryć wszystkie zgrupowane wiersze lub kolumny, zaznacz tabelę konspektu, a następnie wybierz to polecenie.

Aby pokazać wszystkie ukryte grupy, zaznacz tabelę konspektu, a następnie wybierz Dane - Grupa i konspekt – Pokaż szczegóły.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Grupa i konspekt - Ukryj szczegóły.


Prosimy o wsparcie!