Konspekt

Konspekt umożliwia łączenie danych i grupowanie wierszy i kolumn. Utworzone grupy można zwijać i rozwijać pojedynczym kliknięciem.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Grupa i konspekt.


Ukryj szczegóły

Ukrywa szczegóły zgrupowanego wiersza lub kolumny, w której umieszczono kursor. Aby ukryć wszystkie zgrupowane wiersze lub kolumny, zaznacz tabelę konspektu, a następnie wybierz to polecenie.

Pokaż szczegóły

Pokazuje szczegóły zgrupowanego wiersza lub kolumny, w której umieszczono kursor. Aby wyświetlić szczegóły wszystkich zgrupowanych wierszy lub kolumn, należy zaznaczyć tabelę konspektu, a następnie wybrać to polecenie.

Grupuj

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Rozgrupuj

Rozdziela zaznaczenie. W przypadku grupy zagnieżdżonej usuwane są wiersze lub kolumny dodane do grupy jako ostatnie.

Autokonspekt

Jeśli zaznaczony zakres komórek zawiera formuły lub odwołania, LibreOffice automatycznie tworzy konspekt z zaznaczonego obszaru.

Usuń

Usuwa konspekt z zaznaczonego zakresu komórek.

Prosimy o wsparcie!