Konsoliduj według

Konsoliduj według

Z tej sekcji można skorzystać, jeśli zakresy konsolidowanych komórek zawierają nagłówki. Opcje te należy wybrać wyłącznie, jeśli zakresy konsolidacji zawierają podobne nagłówki i różny rozkład danych.

Etykiety wierszy

Używa etykiet wierszy do uporządkowania skonsolidowanych danych.

Etykiety kolumn

Używa etykiet kolumn do uporządkowania skonsolidowanych danych.

Opcje

Połącz z danymi źródłowymi

Łączy dane z konsolidowanego zakresu z danymi źródłowymi i automatycznie aktualizuje wyniki konsolidacji w przypadku zmiany danych.

Opcje

Ukrywa opcje dodatkowe.

Prosimy o wsparcie!