Consolidate

Łączy dane z jednego lub wielu niezależnych zakresów komórek i oblicza nowy zakres na podstawie określonej funkcji.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Consolidate.


Funkcja

Wybierz funkcję, której chcesz użyć do konsolidowania danych.

Obszary konsolidacji

Wyświetla zakresy komórek, które chcesz skonsolidować.

Obszar danych źródłowych

Specifies the cell range that you want to consolidate with the cell ranges listed in the Consolidation ranges box. Select a cell range in a sheet, and then click Add. You can also select the name of a predefined cell from the Source data range list.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Icon shrink

Zmniejsz

Icon Expand

Expand

Kopiuj wyniki do

Określa pierwszą komórkę zakresu, w którym będą wyświetlane wyniki konsolidacji.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Dodaj

Dodaje zakres komórek określony w polu Obszar danych źródłowych do pola Obszary konsolidacji.

Opcje

Pokazuje dodatkowe opcje.

Please support us!