Operacje wielokrotne

Stosuje tę samą formułę do innych komórek. Jednakże używa innych wartości argumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Operacje wielokrotne.


Stosowanie operacji wielokrotnych

note

Pole Wiersz lub Kolumna musi zawierać odwołanie do pierwszej komórki zaznaczonego zakresu.


note

W przypadku eksportu arkusza zawierającego operacje wielokrotne do programu Microsoft Excel lokalizacja komórek zawierających formułę musi być w pełni zdefiniowana pod względem zakresu danych.


Domyślne

Formuły

Wpisz odwołania komórek zawierających formuły, z których chcesz skorzystać w wielu działaniach.

Wiersz

Wpisz adres komórki wejściowej, której chcesz użyć jako zmiennej dla wierszy w tabeli danych.

Kolumna

Wpisz adres komórki wejściowej, której chcesz użyć jako zmiennej dla kolumn w tabeli danych.

Zmniejsz/ Rozszerz

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do rozmiaru pola wprowadzania. Łatwiej jest wtedy zaznaczyć w arkuszu wymaganą referencję. Ikony są następnie automatycznie przekształcane w ikonę Rozszerz. Kliknij, aby przywrócić okno dialogowe do jego oryginalnego rozmiaru.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona pomniejszania

Zmniejsz

Ikona rozszerzania

Rozszerz

Prosimy o wsparcie!