Opcje

Określ ustawienia obliczania i prezentacji sum częściowych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Dane - Sumy częściowe - Opcje.


Podział strony między grupami

Wstawia nową stronę po każdej grupie sumowanych danych.

Uwzględnij wielkość liter

Ponownie oblicza sumy częściowe w przypadku zmiany wielkości liter etykiet.

Posortuj wcześniej obszar według grup

Sortuje obszar zaznaczony w polu Grupuj według w zakładkach grupowania zgodnie z zaznaczonymi kolumnami.

Sortuj

Dołącz formaty

Uwzględnia formatowanie atrybutów podczas sortowania.

Niestandardowa kolejność sortowania

Wykorzystuje niestandardową kolejność sortowania określoną w oknie dialogowym Opcje w LibreOffice Calc - Listy sortowania.

Rosnąco

Sortuje od najniższej wartości. Możesz określić reguły sortowania w Dane - Sortuj - Opcje. Domyślne ustawienia określa się w - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Malejąco

Sortuje od najwyższej wartości. Możesz określić reguły sortowania w Dane - Sortuj - Opcje. Domyślne ustawienia określa się w - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Prosimy o wsparcie!