Opcje

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Subtotals - Options tab.


Podział strony między grupami

Wstawia nową stronę po każdej grupie sumowanych danych.

Uwzględnij wielkość liter

Ponownie oblicza sumy częściowe w przypadku zmiany wielkości liter etykiet.

Posortuj wcześniej obszar według grup

Sortuje obszar zaznaczony w polu Grupuj według w zakładkach grupowania zgodnie z zaznaczonymi kolumnami.

Sortuj

Dołącz formaty

Uwzględnia formatowanie atrybutów podczas sortowania.

Niestandardowa kolejność sortowania

Uses a custom sorting order that you defined in the Options dialog box at LibreOffice Calc - Sort Lists.

Rosnąco

Sorts beginning with the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Malejąco

Sorts beginning with the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Please support us!