1. grupa, 2. grupa, 3. grupa

Określ ustawienia dla trzech grup sum częściowych. Każda zakładka ma taki sam układ.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz karty Dane - Sumy częściowe - 1. grupa, 2. grupa, 3. grupa.


Grupuj według

Zaznacz kolumnę, która ma sterować procesem obliczania sum częściowych. Jeśli zawartość zaznaczonej kolumny ulegnie zmianie, sumy częściowe zostaną automatycznie przeliczone.

Oblicz sumy częściowe dla

Zaznacz kolumny zawierające wartości, które mają zostać zsumowane.

Użyj funkcji

Określa funkcję matematyczną służącą do obliczenia sum częściowych.

Prosimy o wsparcie!