Subtotals

Oblicza sumy częściowe zaznaczonych kolumn. W celu automatycznego obliczenia wartości sum częściowych i sumy całkowitej oznaczonego zakresu program LibreOffice korzysta w funkcji SUMA. W celu przeprowadzenia obliczeń można także korzystać z innych funkcji. LibreOffice automatycznie rozpoznaje zdefiniowany obszar bazy danych po umieszczeniu na nim kursora.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Subtotals.


Na przykład podsumowanie sprzedaży dla określonego kodu pocztowego można wygenerować w oparciu o dane z bazy danych klientów.

Pierwsza grupa, Druga grupa, Trzecia grupa

Definiuje ustawienia dla trzech grup sum częściowych. Każda zakładka ma taki sam układ.

Opcje

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Usuń

Usuwa wiersze z sumami częściowymi w zaznaczonym obszarze.

Please support us!