Sumy częściowe

Oblicza sumy częściowe zaznaczonych kolumn. W celu automatycznego obliczenia wartości sum częściowych i sumy całkowitej oznaczonego zakresu program LibreOffice korzysta w funkcji SUMA. W celu przeprowadzenia obliczeń można także korzystać z innych funkcji. LibreOffice automatycznie rozpoznaje zdefiniowany obszar bazy danych po umieszczeniu na nim kursora.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Sumy częściowe.


Na przykład podsumowanie sprzedaży dla określonego kodu pocztowego można wygenerować w oparciu o dane z bazy danych klientów.

Pierwsza grupa, Druga grupa, Trzecia grupa

Określ ustawienia dla trzech grup sum częściowych. Każda zakładka ma taki sam układ.

Opcje

Określ ustawienia obliczania i prezentacji sum częściowych.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Usuń

Usuwa wiersze z sumami częściowymi w zaznaczonym obszarze.

Prosimy o wsparcie!