Ukryj autofiltr

Ukrywa przyciski autofiltra w zaznaczonym zakresie komórek.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane – Więcej filtrów – Ukryj autofiltr.


Prosimy o wsparcie!