Filtr zaawansowany

Definiuje filtr zaawansowany.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... .


Wczytaj kryteria filtrowania z

Wybierz nazwany zakres lub wprowadź zakres komórek zawierający kryteria filtrowania, które mają zostać użyte.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Icon shrink

Zmniejsz

Icon Expand

Expand

Options

Wyświetla dodatkowe opcje filtrowania.

Uwzględnij wielkość liter

Włącza funkcję rozróżniania małych i wielkich liter podczas filtrowania danych.

Zakres zawiera etykiety kolumn

Dołącza etykiety kolumn w pierwszym wierszu zakresu komórek.

Kopiuj wyniki do

Zaznacz to pole wyboru, a następnie zaznacz zakres komórek, w którym mają zostać wyświetlone wyniki filtrowania. Istnieje także możliwość wyboru nazwanego zakresu z listy.

Wyrażenie regularne

Pozwala korzystać z wyrażeń regularnych podczas definiowania filtru. Lista symboli wieloznacznych obsługiwanych przez LibreOffice znajduje się tutaj.

Jeśli pole wyboru Wyrażenie regularne zostało zaznaczone, podczas definiowania filtru istnieje także możliwość korzystania z operatorów RÓWNE ('=') i NIE RÓWNE ('<>') oraz następujących funkcji: BD.ILE.REKORDÓW.A, BD.POLE, PODAJ.POZYCJĘ, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO.

Bez duplikatów

Wyklucza duplikaty wierszy na liście filtrowanych danych.

Zachowaj kryteria filtrowania

Zaznacz pole wyboru Kopiuj wyniki do, a następnie określ zakres docelowy, gdzie mają zostać wyświetlone filtrowane dane. Jeśli pole zostało zaznaczone, zakres docelowy zostanie połączony z zakresem źródłowym. Zakres źródła należy zdefiniować jako zakres bazy danych, korzystając z polecenia Dane - Definiuj zakres. Po tej operacji w dowolnym czasie można ponownie zastosować zdefiniowany filtr w następujący sposób: Kliknij komórkę w zakresie źródłowym, a następnie wybierz Dane - Odśwież zakres.

Applying Advanced Filters

  1. Skopiuj nagłówki kolumn z zakresów, które chcesz filtrować, do pustego obszaru w arkuszu, a następnie wprowadź kryteria filtrowania w wierszu znajdującym się pod nagłówkami. Dane ułożone poziomo w wierszu są zawsze połączone operatorem logicznym I, a dane ułożone w kolumnach są zawsze połączone operatorem logicznym LUB.

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Example

Załaduj arkusz zawierający dużą liczbę rekordów. W tym przykładzie używany jest fikcyjny dokument o nazwie Obrót, ale można skorzystać z dowolnego innego arkusza. Układ tego dokumentu jest następujący:

A

B

C

D

E

1

Miesiąc

Standard

Biznes

Luksusowe

Apartament

2

styczeń

125600

200500

240000

170000

3

luty

160000

180300

362000

220000

4

marzec

170000

i tak dalej...


Skopiuj wiersz 1 zawierający nagłówki wierszy (nazwy pól) na przykład do wiersza 20. W wierszach 21, 22 i następnych wprowadź kryteria filtrowania połączone operatorem logicznym LUB.

A

B

C

D

E

20

Miesiąc

Standard

Biznes

Luksusowe

Apartament

21

styczeń

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter, and then select the range A20:E22. After you click OK, only the filtered rows will be displayed. The other rows will be hidden from view.

Please support us!