Więcej filtrów

Pokazuje polecenia służące do filtrowania danych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Więcej filtrów.


tip

LibreOffice automatycznie rozpoznaje predefiniowane zakresy bazy danych.


Dostępne są następujące opcje filtrowania:

Filtr standardowy

Umożliwia określenie opcji filtrowania.

Filtr zaawansowany

Określa filtr zaawansowany.

Wyczyść filtr

Usuwa filtr z wybranego zakresu komórek. Aby włączyć to polecenie, kliknij wewnątrz obszaru komórek, w którym zastosowany został filtr.

Ukryj autofiltr

Ukrywa przyciski autofiltra w zaznaczonym zakresie komórek.

Prosimy o wsparcie!