More Filters

Pokazuje polecenia służące do filtrowania danych.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - More Filters.


tip

LibreOffice automatically recognizes predefined database ranges.


Dostępne są następujące opcje filtrowania:

Filtr standardowy

Umożliwia określenie opcji filtrowania.

Filtr zaawansowany

Definiuje filtr zaawansowany.

Wyczyść filtr

Usuwa filtr z wybranego zakresu komórek. Aby włączyć to polecenie, kliknij wewnątrz obszaru komórek, w którym zastosowany został filtr.

Ukryj Autofiltr

Ukrywa przyciski Autofiltru w zaznaczonym zakresie komórek.

Please support us!