Opcje

Określa dodatkowe opcje sortowania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Dane - Sortuj - Opcje.


Case sensitive

Sorts first by uppercase letters and then by lowercase letters. For Asian languages, special handling applies.

note

For Asian languages: Check Case Sensitive to apply multi-level collation. With multi-level collation, entries are first compared in their primitive forms with their cases and diacritics ignored. If they evaluate as the same, their diacritics are taken into account for the second-level comparison. If they still evaluate as the same, their cases, character widths, and Japanese Kana difference are considered for the third-level comparison.


Range contains row/column labels

Sortowanie nie uwzględnia pierwszego wiersza lub pierwszej kolumny. Ustawienie Kierunek w dolnej części okna dialogowego definiuje nazwę i funkcję tego pola wyboru.

Dołącz formaty

Zachowuje bieżące formatowanie komórek.

Włącz sortowanie naturalne

Naturalne sortowanie jest algorytmem sortowania, który sortuje ciąg przedrostkiem liczby na podstawie wartości liczbowej elementu w każdym posortowanym numerze, zamiast tradycyjnego sposobu sortowania ich jako zwykłych łańcuchów. Na przykład, załóżmy, że mając szereg wartości, takich jak A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Kiedy umieścisz tę serię wartości w komórkach i uruchomisz sortowanie, zostaną posortowane jako A1, A11, A12, A13, ... A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Takie zachowanie sortowania może mieć sens dla tych, którzy rozumieją podstawowe mechanizmy sortowania dla reszty populacji wydaje się zupełnie dziwaczne, jeśli nie wręcz niewygodne. Z włączoną opcją naturalne sortowanie, wartości w powyższym przykładzie zostaną posortowane "prawidłowo", co poprawia konwencję operacji sortowania w ogóle.

Include boundary column(s)/row(s) containing only comments

Range boundary columns (for sorting rows) or boundary rows (for sorting columns) of a sorting range are not sorted by default if they are empty. Check this option if boundary columns or boundary rows containing comments are also to be sorted.

Include boundary column(s)/row(s) containing only images

Border columns (for sorting rows) or border rows (for sorting columns) of a sorting area are not sorted by default if they are empty. Check this option if boundary columns or boundary rows containing images are also to be sorted.

Kopiuj wyniki sortowania do:

Kopiuje posortowane listy do określonego zakresu komórek.

Sort results (named ranges list)

Select a named cell range where you want to display the sorted list.

Sort results (input box)

Enter the cell range where you want to display the sorted list.

Niestandardowa kolejność sortowania

Kliknij pole, a następnie wybierz niestandardową kolejność sortowania.

Custom sort order list

Select the custom sort order that you want to apply. To define a custom sort order, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists.

Język

Język

Określa język reguł sortowania.

Opcje

Określa opcje sortowania dla wybranego języka. Na przykład dla języka niemieckiego można wybrać opcję "Książka telefoniczna", aby przy sortowaniu uwzględniać znak specjalny umlaut.

Kierunek

Sortuj wiersze od góry do dołu

Sortuje wiersze według wartości w aktywnych kolumnach zaznaczonego zakresu.

Sortuj kolumny od lewej do prawej

Sortuje kolumny według wartości w aktywnych wierszach zaznaczonego zakresu.

Prosimy o wsparcie!