Opcje

Określa dodatkowe opcje sortowania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Dane - Sortuj - Opcje.


Uwzględnij wielkość liter

Sortuje najpierw według wielkich, a następnie małych liter. W przypadku języków azjatyckich obowiązuje specjalna obsługa.

note

W przypadku języków azjatyckich: zaznacz Uwzględnij wielkość liter, aby zastosować sortowanie wielopoziomowe. W przypadku sortowania wielopoziomowego wpisy są najpierw porównywane w ich pierwotnej formie, ignorując wielkość liter i znaki diakrytyczne. Jeśli oceniają tak samo, ich znaki diakrytyczne są brane pod uwagę przy porównaniu drugiego poziomu. Jeśli nadal oceniają się tak samo, ich wielkość liter, szerokość znaków i różnica w japońskiej kanie są brane pod uwagę przy porównaniu trzeciego poziomu.


Zakres zawiera etykiety wierszy/kolumn

Sortowanie nie uwzględnia pierwszego wiersza lub pierwszej kolumny. Ustawienie Kierunek w dolnej części okna dialogowego definiuje nazwę i funkcję tego pola wyboru.

Dołącz formaty

Zachowuje bieżące formatowanie komórek.

Włącz sortowanie naturalne

Naturalne sortowanie jest algorytmem sortowania, który sortuje ciąg przedrostkiem liczby na podstawie wartości liczbowej elementu w każdym posortowanym numerze, zamiast tradycyjnego sposobu sortowania ich jako zwykłych łańcuchów. Na przykład, załóżmy, że mając szereg wartości, takich jak A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Kiedy umieścisz tę serię wartości w komórkach i uruchomisz sortowanie, zostaną posortowane jako A1, A11, A12, A13, ... A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Takie zachowanie sortowania może mieć sens dla tych, którzy rozumieją podstawowe mechanizmy sortowania dla reszty populacji wydaje się zupełnie dziwaczne, jeśli nie wręcz niewygodne. Z włączoną opcją naturalne sortowanie, wartości w powyższym przykładzie zostaną posortowane "prawidłowo", co poprawia konwencję operacji sortowania w ogóle.

Uwzględnij kolumny/wiersze graniczne zawierające wyłącznie komentarze

Kolumny graniczne zakresu (do sortowania wierszy) lub wiersze graniczne (do sortowania kolumn) zakresu sortowania nie są domyślnie sortowane, jeśli są puste. Zaznacz tę opcję, jeśli mają być sortowane także kolumny lub wiersze graniczne zawierające komentarze.

Uwzględnij kolumny/wiersze graniczne zawierające tylko obrazy

Kolumny graniczne (do sortowania wierszy) lub wiersze graniczne (do sortowania kolumn) obszaru sortowania nie są domyślnie sortowane, jeśli są puste. Zaznacz tę opcję, jeśli mają być sortowane także kolumny graniczne lub wiersze graniczne zawierające obrazy.

Kopiuj wyniki sortowania do:

Kopiuje posortowane listy do określonego zakresu komórek.

Sortuj wyniki (lista nazwanych zakresów)

Wybierz nazwany zakres komórek, w którym chcesz wyświetlić posortowaną listę.

Sortuj wyniki (pole wprowadzania)

Wprowadź zakres komórek, w którym chcesz wyświetlić posortowaną listę.

Niestandardowa kolejność sortowania

Kliknij pole, a następnie wybierz niestandardową kolejność sortowania.

Lista niestandardowej kolejności sortowania

Wybierz niestandardowy porządek sortowania, który chcesz zastosować. Aby zdefiniować niestandardową kolejność sortowania, wybierz - LibreOffice Calc - Listy sortowania.

Język

Język

Określa język reguł sortowania.

Opcje

Określa opcje sortowania dla wybranego języka. Na przykład dla języka niemieckiego można wybrać opcję "Książka telefoniczna", aby przy sortowaniu uwzględniać znak specjalny umlaut.

Kierunek

Sortuj wiersze od góry do dołu

Sortuje wiersze według wartości w aktywnych kolumnach zaznaczonego zakresu.

Sortuj kolumny od lewej do prawej

Sortuje kolumny według wartości w aktywnych wierszach zaznaczonego zakresu.

Prosimy o wsparcie!