Opcje

Określa dodatkowe opcje sortowania.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Sort - Options tab.


Uwzględnij wielkość liter

W pierwszej kolejności przeprowadzane jest sortowanie według wielkich liter, a następnie według małych liter. W przypadku języków azjatyckich stosowana jest specjalna obsługa sortowania.

Ikona notatki

Uwaga dla języków azjatyckich: Aby zastosować sortowanie wielopoziomowe, należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij wielkość liter. Przy sortowaniu wielopoziomowym dane są w pierwszej kolejności porównywane w swoich formach pierwotnych, a ich przypadki i znaki diakrytyczne są ignorowane. Jeśli porównywane dane są identyczne, w porównaniu drugiego poziomu uwzględniane są znaki diakrytyczne słów. Jeśli w dalszym ciągu dane są takie same, w porównaniu trzeciego poziomu uwzględniane są przypadki, szerokość znaków i różnice wynikające z japońskiej Kana.


Zakres zawiera nagłówki kolumn/wierszy

Sortowanie nie uwzględnia pierwszego wiersza lub pierwszej kolumny. Ustawienie Kierunek w dolnej części okna dialogowego definiuje nazwę i funkcję tego pola wyboru.

Dołącz formaty

Zachowuje bieżące formatowanie komórek.

Włącz sortowanie naturalne

Naturalne sortowanie jest algorytmem sortowania, który sortuje ciąg przedrostkiem liczby na podstawie wartości liczbowej elementu w każdym posortowanym numerze, zamiast tradycyjnego sposobu sortowania ich jako zwykłych łańcuchów. Na przykład, załóżmy, że mając szereg wartości, takich jak A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Kiedy umieścisz tę serię wartości w komórkach i uruchomisz sortowanie, zostaną posortowane jako A1, A11, A12, A13, ... A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Takie zachowanie sortowania może mieć sens dla tych, którzy rozumieją podstawowe mechanizmy sortowania dla reszty populacji wydaje się zupełnie dziwaczne, jeśli nie wręcz niewygodne. Z włączoną opcją naturalne sortowanie, wartości w powyższym przykładzie zostaną posortowane "prawidłowo", co poprawia konwencję operacji sortowania w ogóle.

Kopiuj wyniki sortowania do:

Kopiuje posortowane listy do określonego zakresu komórek.

Wyniki sortowania

Pozwala wybrać nazwany zakres komórek, gdzie ma zostać wyświetlona posortowana lista, lub wprowadzić zakres komórek w polu wprowadzania.

Wyniki sortowania

Pozwala wprowadzić zakres komórek, gdzie ma zostać wyświetlona posortowana lista lub wybrać nazwany zakres z listy.

Niestandardowa kolejność sortowania

Kliknij pole, a następnie wybierz niestandardową kolejność sortowania.

Niestandardowa kolejność sortowania

Wybierz niestandardową kolejność sortowania, którą chcesz zastosować. Aby zdefiniować niestandardową kolejność sortowania, wybierz opcję LibreOffice Calc – Listy sortowania .

Język

Język

Określa język reguł sortowania.

Opcje

Określa opcje sortowania dla wybranego języka. Na przykład dla języka niemieckiego można wybrać opcję "Książka telefoniczna", aby przy sortowaniu uwzględniać znak specjalny umlaut.

Kierunek

Sortuj wiersze od góry do dołu

Sortuje wiersze według wartości w aktywnych kolumnach zaznaczonego zakresu.

Sortuj kolumny od lewej do prawej

Sortuje kolumny według wartości w aktywnych wierszach zaznaczonego zakresu.

Obszar danych

Zawiera zakres komórek, który ma zostać posortowany.

Please support us!