Kryteria sortowania

Określa opcje sortowania dla zaznaczonego zakresu.

note

W zaznaczeniu muszą zostać uwzględnione nagłówki wierszy i kolumn.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Dane - Sortuj - Kryteria sortowania.

Na pasku Standardowym kliknij

Ikona sortowania rosnąco

Sortuj rosnąco

Ikona sortowania malejąco

Sortuj malejąco


Sortuj wg

Wskaż kolumnę, której chcesz użyć jako głównego klucza sortującego.

Rosnąco

Sortuje zaznaczone elementy od najniższej wartości do najwyższej. Reguły sortowania zależą od ustawień regionalnych. Reguły sortowania można zdefiniować, wybierając pozycje Dane – Sortuj – Opcje. Wartości domyślne definiuje się poprzez wywołanie kolejno pozycji – Ustawienia językowe – Języki.

Malejąco

Sortuje zaznaczone elementy od najwyższej wartości do najniższej. Reguły sortowania można zdefiniować, wybierając pozycje Dane – Sortuj – Opcje. Wartości domyślne definiuje się poprzez wywołanie kolejno pozycji – Ustawienia językowe – Języki.

A następnie

Wskaż kolumnę, której chcesz użyć jako drugorzędnego klucza sortującego.

Rosnąco

Sortuje zaznaczone elementy od najniższej wartości do najwyższej. Reguły sortowania można zdefiniować, wybierając pozycje Dane – Sortuj – Opcje. Wartości domyślne definiuje się poprzez wywołanie kolejno pozycji – Ustawienia językowe – Języki.

Malejąco

Sortuje zaznaczone elementy od najwyższej wartości do najniższej. Reguły sortowania można zdefiniować, wybierając pozycje Dane – Sortuj – Opcje. Wartości domyślne definiuje się poprzez wywołanie kolejno pozycji – Ustawienia językowe – Języki.

Sortuj rosnąco/malejąco

Sorts the selection from the highest to the lowest value, or from the lowest to the highest value. Number fields are sorted by size and text fields by the order of the characters. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Ikony na standardowym pasku narzędzi

Ikona sortowania rosnąco

Sortuj rosnąco

Ikona sortowania malejąco

Sortuj malejąco

Prosimy o wsparcie!