Sortuj

Sortuje zaznaczone wiersze zgodnie z określonymi warunkami. LibreOffice automatycznie rozpoznaje i zaznacza zakresy bazy danych.

note

Jeśli opcja Rejestruj zmiany jest włączona, sortowanie danych jest niemożliwe.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Sortuj....


Kryteria sortowania

Określa opcje sortowania dla zaznaczonego zakresu.

Opcje

Określa dodatkowe opcje sortowania.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!