Select Range

Zaznacza zakres bazy danych zdefiniowany za pomocą polecenia Dane - Definiuj zakres.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Wybierz zakres.


Obszary

Zawiera listę dostępnych zakresów bazy danych. Aby zaznaczyć bazę danych na arkuszu, należy kliknąć jej nazwę, a następnie przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!