Select Range

Zaznacza zakres bazy danych zdefiniowany za pomocą polecenia Dane - Definiuj zakres.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Select Range.


Obszary

Zawiera listę dostępnych zakresów bazy danych. Aby zaznaczyć bazę danych na arkuszu, należy kliknąć jej nazwę, a następnie przycisk OK.

Please support us!