Opcje

Zawiera etykiety kolumn

Zaznaczone zakresy komórek zawierają etykiety.

Wstaw lub usuń komórki

Automatically inserts new rows and columns into the database range in your document when new records are added to the database. To manually update the database range, choose Data - Refresh Range.

Zachowaj formatowanie

Stosuje istniejący format komórek lub nagłówków i pierwszego wiersza danych w całym zakresie bazy danych.

Nie zapisuj importowanych danych

Zapisuje tylko odwołanie do bazy danych, a nie zawartość komórek.

Źródło:

Wyświetla informacje dotyczące bieżącego źródła bazy danych i istniejące operatory.

Więcej <<

Ukrywa opcje dodatkowe.

Please support us!