Opcje

Zawiera etykiety kolumn

Zaznaczone zakresy komórek zawierają etykiety.

Wstaw lub usuń komórki

Automatycznie wstawia nowe wiersze i kolumny do zakresu bazy danych w dokumencie po dodaniu nowych rekordów do bazy danych. Aby zaktualizować ręcznie zakres bazy danych, wybierz Dane - Odśwież zakres.

Zachowaj formatowanie

Stosuje istniejące formatowanie komórki główki i pierwszego wiersza danych do całego obszaru bazy danych.

Nie zapisuj importowanych danych

Zapisuje tylko odwołanie do bazy danych, a nie zawartość komórek.

Źródło:

Wyświetla informacje dotyczące bieżącego źródła bazy danych i istniejące operatory.

Więcej <<

Ukrywa opcje dodatkowe.

Prosimy o wsparcie!