Define Range

Definiuje zakres bazy danych w oparciu o zaznaczone komórki na arkuszu.

note

Można zaznaczyć wyłącznie prostokątny zakres komórek.


Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Define Range.


Nazwa

Umożliwia wprowadzenie nazwy zakresu bazy danych, który ma zostać zdefiniowany, lub wybór istniejącej nazwy z listy.

Zakres

Wyświetla zaznaczony zakres komórek.

Zmniejsz / Maksymalizuj

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do wielkości pola wprowadzania. Dzięki temu zaznaczenie wymaganych odwołań w arkuszu jest łatwiejsze. Ikony zmieniają się wtedy automatycznie w ikonę Maksymalizuj. Jej kliknięcie powoduje przywrócenie oryginalnego rozmiaru okna dialogowego.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona

Zmniejsz

Ikona

Maksymalizuj

Dodaj/Modyfikuj

Dodaje zaznaczony zakres komórek do listy zakresu bazy danych lub modyfikuje istniejący zakres bazy danych.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Więcej

Pokazuje dodatkowe opcje.

Please support us!