Przytwierdź komórki

Przytwierdza pierwszą kolumnę lub pierwszy wiersz bieżącego arkusza kalkulacyjnego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Przytwierdź komórki - Przytwierdź pierwszą kolumnę

Wybierz Widok - Przytwierdź komórki - Przytwierdź pierwszy wiersz


Prosimy o wsparcie!