Freeze Rows and Columns

Dzieli arkusz w miejscu lewego górnego rogu bieżącej komórki i powoduje, że lewej górnej części nie można przewijać.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Freeze Rows and Columns.


Please support us!