Przytwierdź wiersze i kolumny

Dzieli arkusz w miejscu lewego górnego rogu bieżącej komórki i powoduje, że lewej górnej części nie można przewijać.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns.


Przytwierdzanie wierszy lub kolumn jako główek

Please support us!