Freeze Rows and Columns

Dzieli arkusz w miejscu lewego górnego rogu bieżącej komórki i powoduje, że lewej górnej części nie można przewijać.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Przytwierdź wiersze i kolumny.


Prosimy o wsparcie!