Autouzupełnianie

Włącza i wyłącza funkcję autouzupełniania, która automatycznie dopełnia wpisy w oparciu o pozycje w tej samej kolumnie. Funkcja przeszukuje maksymalnie 2000 komórek i maksymalnie 200 różnych wpisów w kolumnie.

Wyłączanie automatycznych zmian

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Autouzupełnianie.


Uzupełniany tekst jest wyróżniony.

Podczas wprowadzania formuł z wykorzystaniem znaków pasujących do poprzednich wpisów zostanie wyświetlona podpowiedź zawierająca ostatnie dziesięć funkcji użytych w Kreatorze funkcji, z wszystkich zdefiniowanych nazw zakresów, z wszystkich nazw zakresów baz danych oraz z zawartości wszystkich zakresów nagłówków.

Funkcja autouzupełniania rozróżnia małe i wielkie litery. Jeśli w komórce znajduje się na przykład wpis "Razem", nie można w tej samej kolumnie wprowadzić słowa "razem" bez wcześniejszego wyłączenia funkcji autouzupełniania.

Prosimy o wsparcie!