Oblicz ponownie

Oblicza ponownie komórki z formułami.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Oblicz - Oblicz ponownie.

Naciśnij F9


Jeśli opcja Oblicz automatycznie jest wyłączona, polecenie Oblicz ponownie obliczy wszystkie (tzw. brudne) komórki z formułami, które zależą od zmienionej zawartości komórek i komórek od nich zależnych oraz komórek z formułami zawierających niestabilne funkcje, takie jak LOS() lub TERAZ() i zależne od nich komórki z formułami.

Jeśli opcja Oblicz automatycznie jest włączona, polecenie Oblicz ponownie ma zastosowanie tylko do komórek z formułami zawierających funkcje lotne, takie jak LOS() lub TERAZ(), oraz do komórek z formułami, które są od nich zależne.

W obu trybach z wybranymi komórkami z formułami naciśnięcie klawisza F9 powoduje ponowne obliczenie aktualnie wybranych komórek i komórek z formułami, które od nich zależą. Może to być przydatne po otwarciu dokumentów z wyłączoną funkcją ponownego obliczania oraz w przypadku pojedynczych komórek wymagających ponownego obliczenia.

Naciśnij F9, aby przeliczyć. Naciśnij Shift++F9, aby ponownie obliczyć wszystkie formuły w dokumencie, w tym funkcje dodatków i funkcje nieulotne.

Po ponownym przeliczeniu dokumentu wyświetlanie zostaje odświeżone. Wszystkie wykresy również zostaną odświeżone.

Prosimy o wsparcie!