Chroń strukturę arkusza kalkulacyjnego

Chroni strukturę arkusza dokumentu przed modyfikacjami. Nie można wstawiać, usuwać, zmieniać nazwy, przenosić ani kopiować arkuszy.

Opcjonalnie wprowadź hasło i kliknij OK.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Chroń strukturę arkusza kalkulacyjnego.


Strukturę chronionych dokumentów arkusza kalkulacyjnego można zmienić tylko wtedy, gdy opcja Chroń jest wyłączona. W menu kontekstowych kart arkuszy kalkulacyjnych znajdujących się w dolnej ramce graficznej można aktywować jedynie pozycję menu Zaznacz wszystkie arkusze. Wszystkie pozostałe pozycje menu są dezaktywowane. Aby usunąć ochronę, wywołaj ponownie polecenie Narzędzia - Chroń strukturę arkusza kalkulacyjnego. Jeśli nie zostanie przypisane żadne hasło, ochrona zostanie natychmiast usunięta. Jeśli przypisano hasło, pojawi się okno dialogowe Usuń ochronę arkusza kalkulacyjnego, w którym musisz wprowadzić hasło. Dopiero wtedy możesz usunąć zaznaczenie określające, że ochrona jest aktywna.

Zapisany chroniony dokument można zapisać ponownie wyłącznie za pomocą polecenia menu Plik - Zapisz jako.

Hasło (opcjonalne)

Możesz utworzyć hasło, aby chronić swój dokument przed nieautoryzowanymi lub przypadkowymi modyfikacjami.

note

Możesz całkowicie chronić swoją pracę, łącząc opcje Narzędzia - Chroń arkusz i Narzędzia - Chroń strukturę arkusza kalkulacyjnego, łącznie z podaniem hasła. Jeśli chcesz uniemożliwić innym użytkownikom otwieranie dokumentu, wybierz opcję Zapisz z hasłem i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się okno dialogowe Podaj hasło. Dokładnie rozważ wybór hasła; jeśli zapomnisz go po zamknięciu dokumentu, nie będziesz możliwe uzyskanie do niego dostępu.


Prosimy o wsparcie!