Utwórz scenariusz

Defines a scenario for the selected sheet area.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Scenariusze.


Korzystanie ze scenariuszy

Nazwa scenariusza

Defines the name for the scenario. Use a clear and unique name so you can easily identify the scenario. You can also modify a scenario name in the Navigator through the Properties context menu command.

Komentarz

Specifies additional information about the scenario. This information will be displayed in the Navigator when you click the Scenarios icon and select the desired scenario. You can also modify this information in the Navigator through the Properties context menu command.

Ustawienia

Ta sekcja służy do definiowania ustawień wyświetlania scenariuszy.

Wyświetl krawędź

Highlights the scenario in your table with a border. The color for the border is specified in the field to the right of this option. The border will have a title bar displaying the name of the last scenario. The button on the right of the scenario border offers you an overview of all the scenarios in this area, if several have been defined. You can choose any of the scenarios from this list without restrictions.

Kopiuj z powrotem

Kopiuje wartości zmienionych komórek do aktywnego scenariusza. W przypadku niezaznaczeni tej opcji scenariusz nie jest zmieniany podczas zmiany wartości komórek. Zachowanie ustawienia Kopiuj z powrotem zależy od ochrony komórek, arkusza i ustawień Chroń przed zmianami.

Kopiuj cały arkusz

Kopiuje cały arkusz do dodatkowego arkusza scenariusza.

Chroń przed zmianami

Uniemożliwia zmiany aktywnego scenariusza. Zachowanie ustawienia Kopiuj z powrotem zależy od ochrony komórek, arkusza i ustawień Chroń przed zmianami.

Prosimy o wsparcie!