Szukaj wyniku

Otwiera okno dialogowe pozwalające rozwiązać równanie ze zmienną. Po wyszukiwaniu zakończonym powodzeniem zostanie wyświetlone okno dialogowe z wynikiem pozwalające wprowadzić wynik i wartość docelową bezpośrednio do komórki.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Goal Seek.


Ustawienia domyślne

W tej sekcji można zdefiniować zmienne wprowadzonej formuły.

Komórka formuły

W komórce zawierającej formułę należy wprowadzić odwołanie do komórki zawierającej formułę. Komórka zawiera bieżące odwołanie do komórki. Kliknięcie innej komórki arkusza powoduje wprowadzenie odwołania do niej do pola tekstowego.

Wartość docelowa

Określa wartość, którą należy uzyskać jako nowy wynik.

Komórka zmiennej

Określa odwołanie do komórki zawierającej wartość, którą należy zmienić w celu uzyskania wyniku.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Icon shrink

Zmniejsz

Icon Expand

Expand

Please support us!