Szukaj wyniku

Otwiera okno dialogowe pozwalające rozwiązać równanie ze zmienną. Po wyszukiwaniu zakończonym powodzeniem zostanie wyświetlone okno dialogowe z wynikiem pozwalające wprowadzić wynik i wartość docelową bezpośrednio do komórki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Szukaj wyniku.


Ustawienia domyślne

W tej sekcji można zdefiniować zmienne wprowadzonej formuły.

Komórka formuły

W komórce zawierającej formułę należy wprowadzić odwołanie do komórki zawierającej formułę. Komórka zawiera bieżące odwołanie do komórki. Kliknięcie innej komórki arkusza powoduje wprowadzenie odwołania do niej do pola tekstowego.

Wartość docelowa

Określa wartość, którą należy uzyskać jako nowy wynik.

Komórka zmiennej

Określa odwołanie do komórki zawierającej wartość, którą należy zmienić w celu uzyskania wyniku.

Zmniejsz/ Rozszerz

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do rozmiaru pola wprowadzania. Łatwiej jest wtedy zaznaczyć w arkuszu wymaganą referencję. Ikony są następnie automatycznie przekształcane w ikonę Rozszerz. Kliknij, aby przywrócić okno dialogowe do jego oryginalnego rozmiaru.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona pomniejszania

Zmniejsz

Ikona rozszerzania

Rozszerz

Prosimy o wsparcie!