Automatyczna aktualizacja

Automatycznie aktualizuje wszystkie strzałki arkusza przy każdej aktualizacji formuły.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Detektyw - Aktualizuj automatycznie.


Strzałki Detektywa w dokumencie są aktualizowane w następujących okolicznościach:

Prosimy o wsparcie!