Automatyczna aktualizacja

Automatycznie aktualizuje wszystkie strzałki arkusza przy każdej aktualizacji formuły.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Detective - AutoRefresh.


Strzałki Detektywa w dokumencie są aktualizowane w następujących okolicznościach:

Please support us!