Aktualizuj strzałki

Ponownie rysuje wszystkie strzałki na arkuszu. Zostaną uwzględnione formuły zmodyfikowane po aktualizacji strzałek.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Detective - Refresh Traces.


Strzałki Detektywa w dokumencie są aktualizowane w następujących okolicznościach:

Please support us!