Aktualizuj strzałki

Ponownie rysuje wszystkie strzałki na arkuszu. Zostaną uwzględnione formuły zmodyfikowane po aktualizacji strzałek.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Detektyw - Odśwież ślady.


Strzałki Detektywa w dokumencie są aktualizowane w następujących okolicznościach:

Prosimy o wsparcie!