Zaznacz kółkiem nieprawidłowe dane

Zaznacza wszystkie komórki arkusza zawierające dane wykraczające poza reguły poprawności.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Detective - Mark Invalid Data.


Reguły poprawności ograniczają wprowadzane liczby, daty, godziny oraz teksty do określonych wartości. Jeśli jednak nie zaznaczono opcji Stop, wprowadzanie lub kopiowanie nieprawidłowych wartości do komórek nadal jest możliwe. Po określeniu reguły poprawności istniejące wartości w komórce nie będą zmodyfikowane.

Please support us!