Tryb wypełniania

Włącza tryb wypełniania Detektywa. Wskaźnik myszy zmienia się w symbol specjalny, kliknięcie komórki powoduje wyświetlenie strzałki do poprzedniej komórki. Aby wyjść z tego trybu, należy nacisnąć klawisz Escape lub kliknąć polecenie Zakończ tryb wypełniania w menu kontekstowym.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Detektyw - Tryb wypełniania.


Funkcja Tryb wypełniania jest identyczna z funkcją Śledź poprzedniki w przypadku uruchomienia tego trybu po raz pierwszy. Aby wybrać dalsze opcje trybu wypełniania lub aby z niego wyjść, należy użyć menu kontekstowego.

Prosimy o wsparcie!