Śledź błędy

Rysuje strzałki śledzenia do wszystkich poprzednich komórek powodujących błędną wartość w zaznaczonej komórce.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Detective - Trace Error.


Please support us!