Śledź błędy

Rysuje strzałki śledzenia do wszystkich poprzednich komórek powodujących błędną wartość w zaznaczonej komórce.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Detektyw - Śledź błędy.


Prosimy o wsparcie!