Usuń wszystkie strzałki

Usuwa wszystkie strzałki śledzenia z arkusza.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Detective - Remove All Traces.


Please support us!