Usuń wszystkie strzałki

Usuwa wszystkie strzałki śledzenia z arkusza.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Detektyw - Usuń wszystkie ślady.


Prosimy o wsparcie!