Usuń strzałki zależności

Usuwa jeden poziom strzałek śledzenia utworzonych za pomocą polecenia Śledź zależności.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Detective - Remove Dependents.


Please support us!