Usuń strzałki zależności

Usuwa jeden poziom strzałek śledzenia utworzonych za pomocą polecenia Śledź zależności.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Detektyw - Usuń zależności.


Prosimy o wsparcie!