Śledź zależności

Rysuje strzałki śledzenia w kierunku do aktywnej komórki od formuł zawierających wartości będące jej parametrami.

Obszar wszystkich komórek używanych razem z aktywną komórką formuły jest wyróżniony niebieską ramką.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Detective - Trace Dependents.

Shift + F5


Ikona notatki

Ta funkcja działa tylko na danym poziomie. Na przykład jeśli jeden poziom strzałek został wcześniej aktywowany w celu wskazania poprzedników (lub zależności), kolejna aktywacja funkcji Śledź spowoduje wyświetlenie następnego poziomu zależności.


Please support us!