Usuń strzałki poprzedników

Usuwa jeden poziom strzałek wstawionych za pomocą polecenia Śledź poprzedniki.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Detective - Remove Precedents.


Please support us!