Usuń strzałki poprzedników

Usuwa jeden poziom strzałek wstawionych za pomocą polecenia Śledź poprzedniki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Detektyw - Usuń strzałki poprzedników.


Prosimy o wsparcie!