Śledź poprzedniki

Funkcja przedstawia związek pomiędzy bieżącą komórką zawierającą formułę i komórkami zawierającymi argumenty tej formuły.

Związki pomiędzy komórkami są wyświetlane na arkuszu w postaci strzałek. Jednocześnie zakres wszystkich komórek zawartych we wzorze bieżącej komórki jest wyróżniony niebieską ramką.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Detektyw - Śledź poprzedniki.

Shift + F9


Ikona notatki

Funkcja opiera się na zasadzie warstw. Na przykład jeśli komórka poprzednia względem formuły jest już oznaczona strzałką, po powtórzeniu tego polecenia strzałki będą rysowane do komórek poprzednich względem tej komórki.


Prosimy o wsparcie!