Detektyw

Uruchamia funkcję detektywa arkusza kalkulacyjnego. Umożliwia śledzenie zależności pomiędzy bieżącą komórką zawierającą formułę a innymi komórkami arkusza.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Detektyw.


Po zdefiniowaniu strzałki można ją wskazać kursorem myszy. Kursor myszy zmieni kształt. Dwukrotne kliknięcie strzałki spowoduje zaznaczenie komórki odwołania znajdującej się na końcu strzałki.

Śledź poprzedniki

Funkcja przedstawia związek pomiędzy bieżącą komórką zawierającą formułę i komórkami zawierającymi argumenty tej formuły.

Usuń strzałki poprzedników

Usuwa jeden poziom strzałek wstawionych za pomocą polecenia Śledź poprzedniki.

Śledź zależności

Rysuje strzałki śledzenia w kierunku do aktywnej komórki od formuł zawierających wartości będące jej parametrami.

Usuń strzałki zależności

Usuwa jeden poziom strzałek śledzenia utworzonych za pomocą polecenia Śledź zależności.

Usuń wszystkie strzałki

Usuwa wszystkie strzałki śledzenia z arkusza.

Śledź błędy

Rysuje strzałki śledzenia do wszystkich poprzednich komórek powodujących błędną wartość w zaznaczonej komórce.

Zaznacz nieprawidłowe dane

Zaznacza wszystkie komórki arkusza zawierające dane wykraczające poza reguły poprawności.

Aktualizuj strzałki

Ponownie rysuje wszystkie strzałki na arkuszu. Zostaną uwzględnione formuły zmodyfikowane po aktualizacji strzałek.

Automatyczna aktualizacja

Automatycznie aktualizuje wszystkie strzałki arkusza przy każdej aktualizacji formuły.

Tryb wypełniania

Włącza tryb wypełniania Detektywa. Wskaźnik myszy zmienia się w symbol specjalny, kliknięcie komórki powoduje wyświetlenie strzałki do poprzedniej komórki. Aby wyjść z tego trybu, należy nacisnąć klawisz Escape lub kliknąć polecenie Zakończ tryb wypełniania w menu kontekstowym.

Prosimy o wsparcie!