Zarządzanie warunkami

Zarządzaj całym formatowaniem warunkowym zdefiniowanym w arkuszu kalkulacyjnym.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Warunkowe - Zarządzaj

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Warunkowe - Zarządzaj.


Okno dialogowe Zarządzanie formatowaniem warunkowym umożliwia dodawanie, edytowanie lub usuwanie jednego lub kilku formatowań warunkowych.

Lista Formaty warunkowe wyświetla aktywne reguły formatowania warunkowego ustawione w bieżącym arkuszu kalkulacyjnym. Wyświetlana jest tylko pierwsza reguła dla każdego zakresu komórek, nawet jeśli dla danego zakresu zdefiniowano wiele reguł.

Jeśli określono już regułę formatowania warunkowego dla zakresu komórek i nastąpi próba określenia nowej reguły dla części tego zakresu, to pojawi się wiadomość ostrzegawcza, z pytaniem, czy na pewno istniejące reguły mają zostać zmienione (dla całego zakresu), czy tylko dla zaznaczonego obszaru.

Prosimy o wsparcie!