Formatowanie warunkowe - Wszystkie komórki

Stosuje formatowanie warunkowe do zestawu komórek zdefiniowanego w wybranym zakresie. Formatowanie stosowane jest w oparciu o zawartość całego zakresu.

Skala koloru

Stosuje skalę kolorów do zakresu polegającą na wyświetlaniu dwukolorowego lub trójkolorowego gradientu w tym zakresie w zależności od wartości każdej komórki.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Warunkowe - Skala koloru

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Warunkowe - Skala koloru.

Z pasków narzędzi:

Ikona skali koloru

Skala koloru


Warunki

Obliczenie skali kolorów zależy od 2 lub 3 warunków zdefiniowanych w następujący sposób:

Otwórz plik z przykładem:

Słupek danych

Opcja słupka danych wypełnia komórkę jednolitym lub gradientowym kolorem odpowiadającym wartości liczbowej w komórce.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Warunkowe - Słupek danych

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Warunkowe - Słupek danych.

Z pasków narzędzi:

Ikona słupka danych

Słupek danych


Warunki

Obliczenie wypełnienia obszaru słupka opiera się na poniższych warunkach:

Więcej opcji

Zostanie otwarte okno dialogowe Słupek danych, w którym można dodać szczegóły dotyczące wyświetlania słupków danych.

Wartości wejściowe

Warunki takie same jak powyższe.

Kolory słupka

Wybierz kolor dla wartości dodatnich i ujemnych.

Wypełnij

Osie

Ustaw położenie osi pionowej słupka danych. Wartości to:

Długości słupka

Ustawia minimalną (maksymalną) długość słupków danych jako procent szerokości kolumny.

Display bar only

Nie wyświetlaj wartości w komórce, tylko paski danych.

Otwórz plik z przykładem:

Zestaw ikon

Dodaj ikonę do komórki na podstawie wartości względem określonych progów. Dostępnych jest kilka zestawów ikon.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Warunkowe - Zestaw ikon

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Warunkowe - Zestaw ikon.

Z pasków narzędzi:

Ikona zestawu ikon

Zestaw ikon


Dostępne zestawy ikon

Warunki progowe

Warunki progowe dla każdego symbolu można ustawić w następujący sposób:

Otwórz plik z przykładem:

Prosimy o wsparcie!