Formatowanie warunkowe - Data to

Stosuje wybrany styl do komórki, gdy zawartość komórki jest sformatowana jako data, a warunkiem jest jeden z dostępnych przedziałów dat na liście rozwijanej.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Warunkowe - Data

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Warunkowe - Data.

Z pasków narzędzi:

Ikona daty

Data


Prosimy o wsparcie!