Formatowanie warunkowe - Formuła to

Stosuje wybrany styl do komórki, gdy wyrażenie formuły w polu tekstowym po prawej stronie nie ma wartość zero.

Formuła jest wyrażona podobnie do warunku testowego, którego wynik wynosi PRAWDA lub FAŁSZ.

Na przykład, jeśli C29 ma formatowanie warunkowe, którego formuła to B1>=(DATA(2015;5;4)+CZAS(18;0;0)) – wyrażenie logiczne, które ocenia wartość prawda lub fałsz – styl zastosowany w C29 zależy od zawartości B1.

Prosimy o wsparcie!