Warunek - Wartość komórki

Stosuje styl komórki do komórki lub zakresu komórek kontrolowanego przez warunek ustawiony na liście rozwijanej. Formatowanie jest stosowane do każdej komórki indywidualnie, a warunek może zależeć od wartości innych komórek w wybranym zakresie.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Warunkowe - Warunek.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Warunkowe - Warunek.

Z pasków narzędzi:

Ikona Formatowanie warunkowe - Warunek

Formatowanie warunkowe


Warunki dotyczące tekstu i liczb

Warunek

Opis

jest równa

Wartość komórki jest równa wartości zdefiniowanej przez użytkownika w polu tekstowym po prawej stronie. Jeśli porównujesz wartości tekstowe, użyj tekstu w cudzysłowie.

jest różna od

Wartość komórki nie jest równa (różna od) wartości zdefiniowanej przez użytkownika w polu tekstowym po prawej stronie. Jeśli porównujesz wartości tekstowe, użyj tekstu w cudzysłowie.

zaczyna się od

Zawartość komórki zaczyna się od tekstu lub liczby zdefiniowanej w polu tekstowym po prawej stronie.

kończy się na

Zawartość komórki kończy się tekstem lub liczbą zdefiniowaną w prawym polu tekstowym.

zawiera

Zawartość komórki zawiera tekst lub liczbę zdefiniowaną w prawym polu tekstowym.

nie zawiera

Zawartość komórki nie zawiera tekstu ani liczby zdefiniowanej w polu tekstowym po prawej stronie.


note

Warunek dotyczy wewnętrznej konwersji tekstu zawartości komórki. Wartości numeryczne są porównywane z ich równoważną reprezentacją tekstową. Formaty komórek numerycznych (walutowe, naukowe, zdefiniowane przez użytkownika...) nie są brane pod uwagę przy porównaniach.


Warunki dotyczące wyłącznie liczb

Warunek

Opis

jest mniejsza niż

Wartość komórki jest dokładnie mniejsza niż wartość zdefiniowana przez użytkownika w polu tekstowym po prawej stronie.

jest większa niż

Wartość komórki jest ściśle większa niż wartość zdefiniowana przez użytkownika w polu tekstowym po prawej stronie.

jest mniejsza niż lub równa

Wartość komórki jest mniejsza lub równa wartości zdefiniowanej przez użytkownika w polu tekstowym po prawej stronie.

jest większa niż lub równa

Wartość komórki jest większa lub równa wartości zdefiniowanej przez użytkownika w polu tekstowym po prawej stronie.

jest między

Wartość komórki mieści się między dwiema wartościami zdefiniowanymi w polach tekstowych po prawej stronie – wartością dolną i górną – łącznie z wartościami granicznymi.

nie jest między

Wartość komórki nie mieści się między dwiema wartościami zdefiniowanymi w polach tekstowych po prawej stronie – wartościami dolną i górną – łącznie z wartościami granicznymi.

jest duplikatem

Komórka i co najmniej jedna inna komórka w zakresie mają tę samą zawartość.

nie jest duplikatem

Zawartość komórek jest unikalna w tym zakresie.

jest w górnych N elementach

Wartość komórki mieści się między maksymalną wartością w zakresie a jej N-tym większym elementem. Wpisz wartość N w polu tekstowym po prawej stronie.

jest w dolnych N elementach

Wartość komórki mieści się między minimalną wartością zakresu a jej N-tym dolnym elementem. Wpisz wartość N w polu tekstowym po prawej stronie.

jest w górnym N procencie

Wartość indeksu zakresu komórek jest w górnym N procencie liczby komórek w zakresie. Na przykład w zakresie 20 komórek, gdzie N wynosi 20, styl zostanie zastosowany do 4 ostatnich komórek zakresu. Wpisz wartość N w polu tekstowym po prawej stronie.

jest w dolnym N procencie

Wartość indeksu zakresu komórek jest w dolnym N procencie liczby komórek w zakresie. Na przykład w zakresie 20 komórek, gdzie N wynosi 20, styl zostanie zastosowany do 4 pierwszych komórek zakresu. Wpisz wartość N w polu tekstowym po prawej stronie.

jest powyżej średniej

Wartość komórki jest ściśle większa niż średnia wartości zakresu komórek.

Patrz uwaga poniżej.

jest ponżej średniej

Wartość komórki jest ściśle mniejsza niż średnia wartości zakresu komórek.

Patrz uwaga poniżej.

jest powyżej lub równa średniej

Wartość komórki jest większa lub równa średniej wartości zakresu komórek.

Patrz uwaga poniżej.

jest poniżej lub równa średniej

Wartość komórki jest mniejsza lub równa średniej wartości zakresu komórek.

Patrz uwaga poniżej.


note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Warunki dotyczące błędów w komórkach.

Warunek

Opis

jest błędem

Komórka znajduje się w stanie błędu zdefiniowanym w polu tekstowym po prawej stronie. Zobacz Listę błędów Calc.

nie jest błędem

Komórka nie znajduje się w stanie błędu zdefiniowanym w polu tekstowym po prawej stronie. Zobacz Listę błędów Calc


tip

Komórka odwołująca się do innej komórki zawierającej warunek błędu sama w sobie nie zawiera błędu.


Prosimy o wsparcie!